2018-12-20

Struktura Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU

Grzegorz Durak

tel. 17 788 00 50


 

ZASTĘPCA DYREKTORA

Alicja Makowska-Madej

tel. 17 788 00 50GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Bogdan

tel. 17 788 00 77
Schemat organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Roman Wrona - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej

tel. 17 788 00 66CAZ - Referat Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego

Gertruda Czapiga - Kierownik referatu

tel. 17 788 00 88OSOBA

STANOWISKO

TELEFON

PIĘTRO

/POKÓJ

Aleksandra Wrona pośrednik pracy 17 774 51 49 II / 25
Renata Wołowiec pośrednik pracy 17 788 00 62 II / 25
Agnieszka Bara-Dziewit pośrednik pracy 17 788 00 78 II / 35
Małgorzata Świerk-Ożóg pośrednik pracy 17 788 00 78 II / 35
Ewa Stawarz doradca zawodowy 17 788 00 86 II / 23
Monika Podgórska doradca zawodowy 17 788 00 84 parter / 9
Danuta Rusin doradca zawodowy 17 788 00 82 II / 28
Hubert Hinzmann pośrednik pracy 17 788 00 57 parter / 8
Anna Wachowiak pośrednik pracy 17 788 00 95 II / 27
Maria Kozik pośrednik pracy 17 774 51 48 parter / 7
Elżbieta Lewicka-Górka pośrednik pracy 17 774 51 41 parter / 7
Agata Biernat pośrednik pracy stażysta 17 774 51 42 II / 26
Marlena Przygoda pośrednik pracy 17 774 51 42 II / 26
Joanna Kołeczek doradca zawodowy 17 774 51 43 parter / 9
Aneta Lenart pośrednik pracy stażysta 17 774 51 40 parter / 10
Marzanna Rogalska-Grochot pośrednik pracy 17 774 51 46 parter / 11
Izabela Książek pośrednik pracy 17 774 51 47 parter / 8
Joanna Kapinos pośrednik pracy - Centrum
Pracy Krótkoterminowej
17 774 51 44 II / 27


CAZ - Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rozwoju zawodowego

OSOBA

STANOWISKO

TELEFON

PIĘTRO

/POKÓJ

Marta Nagaś specjalista ds. rozwoju zawodowego 17 788 00 83 II / 21
Joanna Pawłowska specjalista ds. rozwoju zawodowego 17 788 00 83 II / 21


CAZ - Wieloosobowe stanowisko pracy ds. programów rynku pracy

OSOBA

STANOWISKO

TELEFON

PIĘTRO

/POKÓJ

Ewa Ortyl specjalista ds. programów 17 788 00 64 II / 31
Ewelina Filanowska specjalista ds. programów 17 788 00 71 II / 31
Lucyna Kula specjalista ds. programów 17 788 00 91 II / 31
Sylwia Harsze specjalista ds. programów 17 788 00 91 II / 31
Wioleta Kobos specjalista ds. programów 17 788 00 92 II / 32
Halina Kolankowska specjalista ds. programów stażysta 17 788 00 92 II / 32
Stanisław Kozek specjalista ds. programów 17 788 00 89 II / 32
Anna Przebięda specjalista ds. programów stażysta 17 788 00 76 II / 33
Katarzyna Wasilonek specjalista ds. programów 17 788 00 73 II / 34


Dział Ewidencji i Świadczeń

Mieczysław Klich - Kierownik działu

tel. 17 788 00 60


OSOBA

STANOWISKO

TELEFON

PIĘTRO

/POKÓJ

Wojciech Barszcz główny specjalista 17 788 00 98 parter / 2
Odetta Fecko starszy inspektor powiatowy 17 788 00 58 parter / 2
Anna Łapicka starszy inspektor powiatowy 17 788 00 58 parter / 2
Agnieszka Mazuruk specjalista ds. ewidencji i świadczeń 17 788 00 98 parter / 2
Bernardyna Voglas starszy inspektor powiatowy 17 788 00 99 parter / 4
Katarzyna Kupiec specjalista ds. ewidencji i świadczeń 17 774 51 45 parter / 5
Krystyna Chrobak starszy inspektor powiatowy 17 788 00 94 parter / 5


Wieloosobowe stanowisko pracy ds. orzecznictwa, windykacji i koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego

OSOBA

STANOWISKO

TELEFON

PIĘTRO

/POKÓJ

Agnieszka Fleszar główny specjalista 17 788 00 81 I / 14
Magdalena Galica specjalista ds. ewidencji i świadczeń 17 788 00 81 I / 14


Dział Organizacyjny i Informatyki

Marcin Cieśla - Kierownik działu

tel. 17 788 00 70OSOBA

STANOWISKO

TELEFON

PIĘTRO

/POKÓJ

Magdalena Weryńska-Zarzecka sekretarka 17 788 00 68 parter / 1
Stanisława Kamuda główny specjalista 17 788 00 65 I / 16
Alina Kozioł główny specjalista 17 788 00 65 I / 16
Janusz Niezgodzki starszy inspektor powiatowy 17 788 00 51 I / 15
Marek Przygoda główny specjalista 17 788 00 51 I / 15
Joanna Turkot samodzielny referent 17 788 00 50 I / 13
Marzena Smoleń starszy analityk baz dany 17 788 00 53 I / 12
Łukasz Ortyl główny administrator systemów komputerowych 17 788 00 53 I / 12
Andrzej Owsiak główny administrator systemów komputerowych 17 788 00 52 I / 12


Dział Finansowo-Księgowy

Dorota Bogdan - Kierownik działu

tel. 17 788 00 77OSOBA

STANOWISKO

TELEFON

PIĘTRO

/POKÓJ

Alina Kiełbasa główny specjalista 17 788 00 77 I / 19
Halina Dusza inspektor powiatowy 17 788 00 72 I / 20
Renata Skowron główny specjalista 17 788 00 72 I / 20
Anna Taraszka starszy księgowy 17 788 00 74 I / 18
Magdalena Ząbek starszy księgowy 17 788 00 75 I / 18
Małgorzata Kołodziej księgowy 17 788 00 74 I / 18


Jednoosobowe stanowiska pracy


OSOBA

STANOWISKO

TELEFON

PIĘTRO

/POKÓJ

Martyna Totka Jednoosobowe stanowisko pracy
ds. ochrony danych osobowych
- Inspektor Ochrony Danych
Jednoosobowe stanowisko pracy ds. kadr 
17 788 00 90 I / 17
Barbara Występek Radca prawny 17 788 00 79 II / 29

 

Załączniki

  struktura_2019.pdf 555,33 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się